Περιγραφή   Φάσεων υλοποίησης  του έργου  Επιμόρφωσης Εκπ/κών

 

 

 

        Έντυπα που αφορούν τα ΚΣΕ

        Έντυπα που αφορούν τα σχολεία

        Διαδικασία Πιστοποίησης Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

        Διαδικασία Κατάρτισης Προγραμμάτων ΚΣΕ

        Διαδικασία Ενημέρωσης Υποψήφιων Επιμορφούμενων και Συμβούλου για τα Διαθέσιμα Προγράμματα

        Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων Εκπαιδευτικών

        Διαδικασία Καταχώρησης Αιτήσεων και Κλήρωσης Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Επιμόρφωσης

        Διαδικασία Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης από τα ΚΣΕ

        Διαδικασία Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (ΕΕ)

       Κωδικοί  & Ονομασίες  Σχολείων Ν. Κοζάνης(E19)